Lenker

Lenker

Så flott at du vil vite mer!

Her er lenker til noen av mine favorittsteder og inspirasjonskilder. Jeg tar gjerne imot dine tips. Slik utvikler vi oss 🙂

Eksistensiell terapiExistensiell psykoterapi av Irvin Yalom er den beste fagboken på området. For skjønnlitterær inspirasjon er When Nietszche Wept, også av Yalom, et spennende tenkt møte mellom psykoteraiens far Sigmund Freud og filosofen Friedrich Nietszche.

Gestaltterapi:   Et hovedprinsipp i gestalt er å Å legge merke til det som skjer, og la mening tre frem. Da jeg startet egen praksis og satt mange timer og ventet på neste klient begynte jeg å skrive på det som skulle bli en roman om gestaltterapi, kjærlighet og karriere: Lik meg. Faglig står jeg med et ben i gestalt og ett i buddhismen. Det resulterte i en artikkel om likheter og ulikheter mellom Gestaltterapi og buddhisme. For tiden skriver jeg på en artikkel om strukturert grunn som trolig kommer i Gestalt Review om ikke så altfor lenge.

Coaching fra et gestaltperspektiv er så konsist formulert i boken Psychological Dimensions of Executive Coaching av Peter Bluckert, som du kan laste ned her, at den godt kan gis som supplement til ledergrupper.

Buddhisme får du en moderne, vestlig innføring i gjennom Introduksjon til buddhismen av Chris Pauling. Det er masser av forelesninger og tekster på freebuddhistaudio og du kan gå inn i et virtuelt buddhistsenter på The Buddhist Centre. Når du gjår gjennom vanskelige perioder er When things fall apart av Pema Chödrön. En mildere inspirasjonskilde er Thich Nhat Hanh sin Vær fred, og Eckhart Tolle sin Stillhetens stemme er full av vakre sitater til å reflektere over.

Meditasjon bør helst praktiseres og ikke leses om, men for å komme i gang se på Change Your Mind av Paramananda eller på nett via Wildmind. Ellers er jeg opptatt av hvordan meditasjon eller mindfulness kan praktiseres i hverdagen og var inspirert av å skrive om Mindfulness and systainability sammen med Torgeir Ericson og Anders Barstad.

Etikk – eller hvordan vi lever våre liv – handler om hvordan jeg oversetter idealene, filosofien og inspirasjonen til hverdagshandlinger. I Business ethics Restrictive or empowering skriver Hugh Willmott og jeg om dilemmaer på flere nivåer hos en leder.